thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
01 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2022
02 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
03 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/11/2022
04 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
05 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
06 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
07 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
08 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/11/2022
09 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
10 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
11 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
12 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2022
13 3.7% (5) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
14 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
15 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/11/2022
16 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
17 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
18 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/11/2022
19 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
20 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2022
21 3.7% (5) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
22 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2022
23 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/11/2022
24 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/11/2022
25 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
26 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
27 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
28 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2022
29 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/11/2022
30 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2022
31 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
32 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
33 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/11/2022
34 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
35 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
36 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2022
37 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022
38 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2022
39 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
40 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
41 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
42 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
43 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
44 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/11/2022
45 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2022
46 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2022
47 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022
48 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/11/2022
49 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
50 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
51 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2022
52 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
53 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
54 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 11/11/2022
55 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2022
56 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
57 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
58 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
59 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
60 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2022
61 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
62 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
63 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/10/2022
64 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
65 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
66 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2022
67 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
68 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022
69 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/11/2022
70 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
71 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
72 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
73 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
74 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
75 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/11/2022
76 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
77 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
78 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
79 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
80 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
81 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2022
82 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
83 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
84 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/11/2022
85 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
86 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/11/2022
87 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/11/2022
88 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
89 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
90 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
91 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
92 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
93 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
94 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
95 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
96 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2022
97 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
98 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2022
99 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 13 5 lần ra

Cặp số 21 5 lần ra

Cặp số 05 4 lần ra

Cặp số 14 4 lần ra

Cặp số 36 4 lần ra

Cặp số 53 4 lần ra

Cặp số 76 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 21 9 lần ra

Cặp số 36 8 lần ra

Cặp số 05 7 lần ra

Cặp số 42 6 lần ra

Cặp số 06 5 lần ra

Cặp số 10 5 lần ra

Cặp số 13 5 lần ra

Cặp số 28 5 lần ra

Cặp số 41 5 lần ra

Cặp số 61 5 lần ra

Cặp số 65 5 lần ra

Cặp số 89 5 lần ra

Cặp số 96 5 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 76 16 lần ra

Cặp số 21 15 lần ra

Cặp số 05 14 lần ra

Cặp số 59 14 lần ra

Cặp số 78 14 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
76 16 15/11/2022
21 15 14/11/2022
05 14 14/11/2022
59 14 15/11/2022
78 14 15/11/2022
36 13 13/11/2022
13 12 14/11/2022
40 12 14/11/2022
54 12 11/11/2022
91 12 12/11/2022
96 12 13/11/2022
09 11 15/11/2022
11 11 15/11/2022
14 11 15/11/2022
20 11 13/11/2022
41 11 15/11/2022
49 11 14/11/2022
58 11 15/11/2022
70 11 15/11/2022
98 11 13/11/2022
02 10 15/11/2022
04 10 15/11/2022
28 10 13/11/2022
29 10 07/11/2022
30 10 13/11/2022
42 10 14/11/2022
47 10 03/11/2022
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số mien bac.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Năm, ngày 09 tháng 02 năm 2023

Âm Lịch

Ngày 19 (Mậu Tuất), Tháng 1 (Giáp Dần), Năm 2023 (Quý Mão)

Ngày Tư Mệnh Hoàng đạo
(Mọi việc đều tốt.)

Giờ Hoàng đạo: Thìn, Tị, Dậu, Hợi
Giờ Hắc đạo: Sửu, Mão, Mùi, Tuất
00:00Giờ Nhâm Tý
Thiên LaoHắc đạo
01:00Giờ Quý Sửu
Nguyên VũHắc đạo
03:00Giờ Giáp Dần
Tư MệnhHoàng đạo
05:00Giờ Ất Mão
Câu TrậnHắc đạo
07:00Giờ Bính Thìn
Thanh LongHoàng đạo
09:00Giờ Đinh Tị
Minh ĐườngHoàng đạo
11:00Giờ Mậu Ngọ
Thiên HìnhHắc đạo
13:00Giờ Kỷ Mùi
Chu TướcHắc đạo
15:00Giờ Canh Thân
Kim QuỹHoàng đạo
17:00Giờ Tân Dậu
Kim ĐườngHoàng đạo
19:00Giờ Nhâm Tuất
Bạch HổHắc đạo
21:00Giờ Quý Hợi
Ngọc ĐườngHoàng đạo
23:00Giờ Nhâm Tý
Thiên LaoHắc đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Bắc
Hỷ thần: Hướng Đông Nam

Những việc nên làm: Lập khế ước, giao dịch, cho vay, thu nợ, mua hàng, bán hàng, xuất hành, đi tàu thuyền, khởi tạo, động Thổ, san nền đắp nền, gắn cửa, đặt táng, kê gác, dựng xây kho vựa, làm hay sửa chữa phòng Bếp, thờ phụng Táo Thần, lắp đặt máy móc ( hay các loại máy ), gặt lúa, đào ao giếng, tháo nước, cầu thầy chữa bệnh, mua gia súc, các việc trong vụ chăn nuôi, nhập học, làm lễ cầu thân, cưới gã, kết hôn, thuê người, nộp đơn dâng sớ, học kỹ nghệ, làm hoặc sửa tàu thuyền, khai trương tàu thuyền, vẽ tranh, tu sửa cây cối.
Việc không nên làm: Kiện tụng, tranh chấp.

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86

staffometer brookebaronmakeup emsbytes cpf-ecw tizianousa clicknetllc votzen-tube actmadelyrical robonixx aaronmasseypoker nomoreboringwindowssociety ynzhangxian chmielowadolina dermatoplastika calaguasislandtour nusaraja sakaryafatihdamper wardsurplus hermesnslave nelnomedijesus grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket